walk on the wild side งาน PoP by TCDCCONNECTwalk on the wild side สิ่งทอที่นำภูมิปัญญาย้อมสีธรรมชาติมาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคนี้ ซึ่งกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Posted on 2014-01-17 17:40:10

Comments


Published By
walk on the wild side
Designer & Creative


About Portfolio

walk on the wild side งาน PoP by TCDCCONNECT

Share
Related Portfolios