พัฒนาคุณภาพแม่พิมพ์ Quality Improvement in Metal Die

About Project

การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาไตรบอโลยี

Project Detail
Share this Project !

More Portfolio

by Assoc.Prof.Varunee Premanond view more