พัฒนาคุณภาพแม่พิมพ์ Quality Improvement in Metal Die
Posted on 2015-12-22 11:29:25

Comments


Published By
Assoc.Prof.Varunee Premanond
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาไตรบอโลยี

Share