เอนไซม์ดูโอ Duo Activity Enzyme


Posted on 2015-12-21 16:58:26

Comments


Published By
Dr.Thihdarat Nimchuea
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

เอนอีซ : เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว

Portfolio Tags

polymer plastic
Share