`Little Printmaker` workshop

Little Printmaker Workshop

คลาสพิมพ์ภาพลงบนกระดาษสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้พื้นฐานงานพิมพ์สกรีนกับช่างพิมพ์ของเรา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับ mini zine (หนังสือพิมพ์มือขนาดเล็ก) เกี่ยวกับ screen-printing ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันทำด้วยตัวเอง ตั้งแต่การทำฟิล์ม อัดลายบนแม่พิมพ์ เรียนรู้การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐาน ตั้งแต่ยางปาด ไม้ปาด กรอบสกรีน ผ้าสกรีน หมึกพิมพ์และลงมือพิมพ์ด้วยตัวเอง

________________________________________________________________________________

Posted on 2015-09-09 14:48:11

Comments


Published By
The Archivist
Designer & Creative


About Portfolio

คลาสพิมพ์ภาพลงบนกระดาษสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้พื้นฐานงานพิมพ์สกรีนกับช่างพิมพ์ของเรา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับ mini zine (หนังสือพิมพ์มือขนาดเล็ก) เกี่ยวกับ screen-printing ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันทำด้วยตัวเอง ตั้งแต่การทำฟิล์ม อัดลายบนแม่พิมพ์ เรียนรู้การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐาน ตั้งแต่ยางปาด ไม้ปาด กรอบสกรีน ผ้าสกรีน หมึกพิมพ์และลงมือพิมพ์ด้วยตัวเอง

Share
Related Portfolios