Thank God It’s Organic

Thank God It’s Organic

คือบริการดิลิเวอรี่อาหารออร์แกนิค มีให้เลือกทั้งอาหารปิ่นโต และน้ำผักผลไม้ปั่น ส่งตรงถึงคุณ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คือ

นอกจากเราจะอยากมอบสุขภาพที่ดีให้คุณแล้ว เราก็อยากมอบสุขภาพที่ดีให้โลกด้วย

ตลอดกระบวนการของเราจึงคำนึงถึงผลก ระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนวัตถุดิบจากคนท้องถิ่น ขั้นตอนการทำอาหารที่

แคร์สุขภาพ จัดการสต็อคอาหารเพื่อลดขยะ กติกาการเป็นสมาชิกแม้เล่นท่ายากแต่ดีกับโลกไปจนถึงการจัดส่งไร้ควันพิษ

เราเรียกตัวเราว่า Thank God It's Organic เพราะเราเชื่อว่าวิถีออร์แกนิคคือความยั่งยืน จะยั่งยืนได้คงต้องช่วยกันหลายแรง ตั้งแต่ต้นทางคือเกษตรกรรายย่อย

และชาวประมงเรือเล็ก ตลาดสด พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย พลังออนไลน์ กลุ่มผู้ผลิตนำผลผลิตไปแปรรูป และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า และสนับสนุน

ขอบคุณในพลังเล็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนโลก


Posted on 2016-01-13 20:31:58

Comments


Published By
Krittaya Suntamart
Manufacturer & Supplier

  Ready to Buy

About Portfolio

Thank God It’s Organic คือบริการดิลิเวอรี่อาหารออร์แกนิค มีให้เลือกทั้งอาหารปิ่นโต และน้ำผักผลไม้ปั่น ส่งตรงถึงคุณ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คือ นอกจากเราจะอยากมอบสุขภาพที่ดีให้คุณแล้ว เราก็อยากมอบสุขภาพที่ดีให้โลกด้วย ตลอดกระบวนการของเราจึงคำนึงถึงผลก ระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และผู้บริโภค ไม่ว่า

Share