กระเบื้องฟอกอากาศ Air Cleaner Tiles 


Posted on 2015-12-21 16:15:07

Comments


Published By
Asst.Prof.Siriluk Chiarakorn
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

การพัฒนาวัสดุเคลือบสิ่งทอจากไทเทเนียมออกไซด์ ที่ปรับปรุงสมบัติด้วยซิลเวอร์และเซอร์โคเนียม เพื่อบำบัดอากาศในอาคาร

Portfolio Tags

textile decorative
Share
Related Portfolios