เส้นใยลูกตาลให้ความอบอุ่น Borassus Fruit Fibre as Insulation Sheet
Posted on 2015-12-21 14:59:29

Comments


Published By


About Portfolio

การพัฒนาเส้นใยจากผลลูกตาลเพื่อผลิตแผ่นกันความร้อนและการประยุกต์ใช้งานสำหรับสิ่งทอเทคนิค

Portfolio Tags

textile design natural
Share
Related Portfolios