Printspace Bangkok Wang
Creative Fields
Graphic Design
About Me
Printspace เป็นเพจให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากคำถามว่า “ทำไมบ่อยครั้งที่งานที่มีการออกแบบที่ดีกลับไม่สามารถผลิตออกมาเป็นชิ้นงานที่ดีอย่างที่ควรจะเป็น?” ด้วยสาเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับงานออกแบบทุกชิ้นที่ส่งมาถึงมือเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาในด้านวัสดุ เทคนิคการพิมพ์ ข้อจำกัดทางการพิมพ์ การออกแบบ และการแก้ปัญหาทางการพิมพ์ เพราะเราเชื่อว่า "การผลิตสิ่งพิมพ์อย่างเข้าใจเพื่อให้งานออกมาสวยงามอย่างที่คุณตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด"

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น