ชุดปลูกต้นไม้พื้นที่จำกัด Planting Kit in Limited Spaces
 

Posted on 2015-12-22 15:08:01

Comments


Published By
Dr.Pitak Laoratanakul
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

โครงการการพัฒนาวัสดุพรุนตัวประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบการเพาะปลูกสำเร็จ

Portfolio Tags

matherial plant health
Share