Brand identity Local Cotton dye โนนปลาฝาPosted on 2015-11-22 21:23:45

Comments


  Ready to Buy


behance.netAbout Portfolio

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านโนน(โนนปลาฝา) ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แหล่งเรียนรู้ชุมชน การสาธิตการฝ้าย การถักทอผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของนิสิต นักศึกษา นักเรียน เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของสังคม ให้รากฐานทางวัฒนธรรมดำเนินไปอย่างมีระบบแบบแผน นำไปสู่การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ‪#‎ทุนทางวัฒนธรรม‬ ‪#‎เศรษฐกิจสร้างสรรค์‬ ‪#‎แหล่งเรียนรู้ชุมชน‬ ชมภาพ https://goo.gl/hpPjVR HEADDEE™ 2015 © Copyright all rights reserved. Mr. Pisit Noiwangklang

Share
Related Portfolios