ตราสัญลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Logo

    HERE

Posted on 2015-09-23 15:36:41

Comments


  Ready to Buy


behance.netAbout Portfolio

ตราสัญลักษณ์เมืองมหาสารคาม เป็นรูปต้นไม้ใหญ่และท้องทุ่ง หมายถึง พื้นดินอันอุดมให้ความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน ซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ในจังหวัดนี้ อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร นอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพอีก หลายอย่าง เช่น ทำเกลือสินเธาว์ ไร่ฝ้าย ยาสูบ และเลี้ยงไหม

Share
Related Portfolios