ถาดโฟมปลูกต้นไม้ Biodegradable Foam Tray as Planting MaterialPosted on 2015-12-21 15:03:27

Comments


Published By
Assoc.Prof.Orapin Kerdchoechuen
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

การพัฒนาถาดไบโอโฟม กระดาษกันราและฟิล์มที่บริโภคได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด

Share
Related Portfolios