การชะลอการสุกด้วยฟองขนาดจิ๋ว Ripening in the Right Time
Posted on 2015-12-21 15:13:55

Comments


Published By
Nutthachai Pongprasert
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

เทคโนโลยีช่วยยืดอายุผักผลไม้ด้วยวิธีจุ่มหรือฉีดพ่น

Share
Related Portfolios