Nussara Textile
Designer & Creative
  • เชียงใหม่, Thailand
  • 053302072
  • -
  • 7   2,373
Creative Fields
Fashion
About Me
นุสรา เตียงเกตุ นักประวัติศาสตร์ด้านสิ่งทอ และนักออกแบบผู้หลงใหลในการทอผ้าของหมู่บ้านแม่แจ่ม เธอได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านอันห่างไกลนี้และใช้เวลาถึง 20 ปีในการเรียนรู้และพัฒนาการทอผ้าแบบล้านนาโบราณที่เรียกว่าตีนจก พร้อมกับได้นำแรงบันดาลใจจากการทำงานร่วมกับช่างทอที่มีทักษะพื้นถิ่นมาผสมผสานกับเทคนิควิธีใหม่ๆ ในการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความร่วมสมัยทว่ายังคงสืบสานภูมิปัญญาล้านนาต่อไปได้ โดยการเปิดร้านนุสราบริเวณวัดเกตุเมื่อปี 2543 เพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงผลงานทอมือที่มีทั้งประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าด้านความงาม

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น