เนื่องจากความต้องการขายสินค้าหลายอย่างในร้าน จึงต้องลองหาความกลมกลืนและลงตัวของสิ่งที่มี นำเสนอตัวอย่างร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าประดับตกแต่ง และสินค้าชนิดอื่นที่ต่างประเภท เช่น ของที่ระลึกลักษณะที่มีความเป็นไทย

             ผู้ออกแบบได้ทดลองใช้เส้นขององค์ประกอบภาพรวมของร้าน ให้มีความไม่แน่นอน คาดเดาได้ไม่ง่าย เพื่อทลายขอบเขตของความรู้สึก ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าในร้าน แล้วพยายามใช้เส้นสายความไม่แน่นอนเหล่านี้ให้ต่อเนื่องและควบรวมสินค้าทุกอย่างให้กลมกลืนกันไปอย่างที่จะแยกอาณาเขตจากกันได้ยาก เพื่อให้ความต่างทั้งหลาย อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวมากขึ้น

 

             Team Designer : Narongsak Chongthanawanit, Narongded Rukklang, Pattama Sirichanya

 


Posted on 2015-11-01 22:12:35

Comments


Published By
NAR Architects
Designer & Creative


About Portfolio

Clothes shop

Share