Programmer office

     เป็นงานออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ของบริษัททางด้านโปรแกรมเมอร์ ซึ่งพื้นที่อาคารเดิม ค่อนข้างเป็นที่โล่ง มีหน้าต่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีระเบียงภายนอก ซึ่งต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักผ่อน สวนหย่อมขนาดเล็ก

     การวางผังเป็นไปในลักษณะ open plan เปิดโล่ง ทุกตำแหน่งที่นั่งของพนักงาน จะถูกจัดไว้ในพื้นที่ห้องเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ได้บรรยากาศที่โปร่งโล่ง และเปิดกว้างในการปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน

   ห้องประชุมเป็นห้องโค้งทรงกระบอก ช่วยลดความเป็นทางการ และทำให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่

   ห้องผู้จัดการถูกจัดไว้ในตำแหน่งที่เห็นบรรยากาศของสวนชัดที่สุด เพื่อผ่อนคลาย รวมทั้งกระจกใส ก็ช่วยให้มองเห็นทุกพื้นที่ได้อย่างชัดเจน


 


 

Posted on 2015-09-22 23:20:20

Comments


Published By
NAR Architects
Designer & Creative


About Portfolio

Programmer office

Share
Related Portfolios