ลูกอมชื่นจิตต์ (Aromatic Refreshing Herbal Lozenges)

Posted on 2015-11-19 14:50:14

Comments


Published By
Phasinee Yanothai
Manufacturer & Supplier

  Ready to Buy


mowaan.comAbout Portfolio

ลูกอมชื่นจิตต์หนึ่งเม็ดนั้น ประกอบด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกว่า 50 ชนิด จากตำรับยาหอมอินทจักร์ ซึ่งช่วยขับลม ช่วยย่อย มีกลิ่นหอมชื่นใจ จึงเหมาะแก่การเป็นลูกอมหลังอาหาร

Share