ไทยเดนิม ๒๕๕๗ / THAIDENIM 2014

เดนิม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
รุ่นนี้ยังคงได้รับแรงบันดาลใจจาก กางเกงชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีความ
โดดเด่นในเรื่อง การใช้ผ้าชิ้นเดียวในการตัดเย็บ เดนิม 5749 true@way 
ถูกพัฒนาขึ้นมาจากต้นแบบกางเกงม้ง แต่ออกแบบให้มี
ความร่วมสมัยสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในเมือง    การสวมใส่จะให้ความ
รู้สึก “แปลกใหม่” ในสไตล์ที่ “แตกต่าง” จากเดนิมทั่วไป และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
Posted on 2014-01-18 15:33:17

Comments


Published By
Tepparit Nuntasakun
Designer & Creative
  • 36/2 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 36/2 MOO 5 T.SUTHEP A.MUENG CHIANGMAI 50200 ( home studio)
  • 099xxx Show
  • 9   2993


About Portfolio

5749 true@way (hill tribe style) /2014 REDTAB/ M/W ริมแดง ช/ญ

Share
Related Portfolios