ชุดทำผ้าบาติกแบบ DIY, DIY Batik Kit

   

Posted on 2015-12-21 15:56:13

Comments


Published By
Assoc.Prof. Jaroon Klaijoi
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งที่ได้จากหัวบอนเพื่อใช้ในการพิมพ์ย้อมผ้าแบบรีซีสต์

Portfolio Tags

textile packaging
Share
Related Portfolios