เสื้อย่อยสลายได้ Biodegradable Shirts


  

Posted on 2015-12-21 17:08:01

Comments


Published By


About Portfolio

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพิ็คติกแอซิด (PLA)

Portfolio Tags

textile clothes
Share
Related Portfolios