กล้วยลืมผัว ซีรีย์กล้วยลืมผัวออกแบบ แพคเกจออกมามีคาแรคเตอร์ดูแรงและทันสมัย โดยยังมีความเชื่อมโยงไปกับแพคเกจเดิม ซึ่งเป็นรูปการ์ตูนวาดสนุกๆ แรงๆ เช่นกัน 

 

 

 

Posted on 2014-08-29 17:07:17

Comments
About Portfolio

กล้วยลืมผัวออกแบบ แพคเกจออกมามีคาแรคเตอร์ดูแรงและทันสมัย โดยยังมีความเชื่อมโยงไปกับแพคเกจเดิม ซึ่งเป็นรูปการ์ตูนวาดสนุกๆ แรงๆ เช่นกัน

Share
Related Portfolios