มุมต่างๆของ Hubba House

Meeting Room ใหญ่

Meeting Room เล็ก

ห้องสมุด

Reception

Sharing Desk ชั้น 1 

พื้นที่ผ่อนคลายด้านนอก

 

Posted on 2015-02-27 15:53:44

Comments


Published By
Hubba Thailand
Entrepreneur


Share