Wooden ring Cheese

 

Wooden ring Cheese ♥
แหวนชีส เราได้แรงบันดาลใจจากลักษณะของก้อนชีสที่มีรูในการ์ตูนสมัยเด็ก และเรานำลักษณะเด่นของชีสมาบวกกับไม้ที่มีสีเหลืองอ่อนปนส้มเพื่อดึงเอกลักษณ์ของความเป็นชีสออกมา เราเลือกหยิบไม้ไทยมาประยุกต์ใช้ คือไม้กันเกราเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางมีสีเหลืองสวยงามตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการย้อมสีค่ะ

โปรดักนี้เราเชื่อว่าทุกครั้งที่เอ่ยชื่อ ทุกคนสามารถฉีกยิ้มกว้างได้"Cheese"
FB : https://www.facebook.com/gleamwood/
IG : https://www.instagram.com/gleam_wood/
 

Posted on 2016-01-08 20:27:45

Comments


Published By
Gleamwood
Designer & Creative

  Ready to Buy


gleamwood.comAbout Portfolio

wooden ring

Share
Related Portfolios