บริษัท ฟาร์มคิด จำกัด Korakrich
Designer & Creative
Creative Fields
Design Consult & Research

Education
  • Chulalongkorn University
  • Thailand
  • M.A.
  • Communication Art

  • Chulalongkorn University
  • Thailand
  • B.A.
  • Industrial Design

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น