Digital Zoo Multimedia Design Agency
Designer & Creative
About Me
Digital Zoo คือ สตูดิโอออกแบบและสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียครบวงจรชื่อดังในเชียงใหม่ รับออกแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและคุณภาพงานจากทีมงานมืออาชีพที่ชนะรางวัลระดับโลกจากเวที WOLDA (The Worldwide Logo Design Annual) ในสาขา Best of Continent และ Best of Nation ในปี 2008 

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น