พลาสมาเพิ่มคุณสมบัติผ้ากอช Prophylactic Plasma Gauze

About Project

การวิจัยพลาสมาไบโอและพลังงานสะอาด

Project Detail


Category Tags
Engineering Design
Other Tags
bioplamas innovation
Share this Project !

More Portfolio

by Assoc.Prof.Dr.Dheerawan Boonyawan view more