Article

  • “อูลาร่า”  สบู่น้ำนมข้าวที่ให้ความสำคัญของส่วนผสมผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานหลักจากน้ำมันมะพร้าวและวัตถุดิบธรรมชาติบวกเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย พร้อมถ่ายทอดคุณค่าเหล่านั้นผ่านบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารถึงหัวใจหลักของแบรนด์
    Written By Suwit Wongrujirawanich  
    Posted on 28 May 2015
    10 2806