Article

  • สำหรับในวงการออกแบบแฟชั่น นอกจากส่วนของงานดีไซน์และงานผลิตแล้ว การทำสไตล์ลิ่ง (Styling) ก็คือหัวใจสำคัญที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ชั้นเลิศเช่นกัน กระบวนการนี้ต้องอาศัยการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า เปิดรับทางเลือกที่หลากหลาย จนนำไปสู่การเลือกสรรที่ดีที่สุดเพื่อจะสร้างรูปแบบการจัดวางและการทำองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบ
    Written By Sorapong Ngewthong  
    Posted on 27 January 2016
    8 5795