Activity

 • กลับมาแจมกันอีกครั้ง! กับ 48 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนโลก ด้วยบริการสร้างสรรค์ที่เราจะร่วมสร้างขึ้นด้วยกัน You have 48 hours to change the world. #GSJam #BKKServiceJam
  27 February 2015 - 1 March 2015 PASSED
  Where: Thailand Creative and Design Center (TCDC)
 • “พร้อมสรรพ Ready, Set, Go!” เวลา 25 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2558 | ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น. และวันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) สถานที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ วัสดุสำเร็จรูป (ready made) ได้เข้ามาสู่พื้นที่ศิลปะเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เเละก็ยังคงสำเเดงพลังให้เห็นกันจนถึงปัจจุบัน หากมองดูเผินๆ อาจเป็นการนำสิ่งสำเร็จรูปมาอธิบายความทางศิลปะ สิ่งสำเร็จรูปนี้ฟังดูเเล้วสะดวกสบาย ง่ายเเละรวดเร็ว จนผู้คนในสังคมอาจติดเเละชินกับอะไรๆที่สำเร็จรูปเช่นวัฒนธรรมสำเร็จรูป ความเชื่อสำเร็จรูป หรือเเม้กระทั่งประชาธิปไตยที่สำเร็จรูป ทั้งนี้ความสำเร็จรูปมีความน่าสนใจอยู่ที่กระบวนการที่ทำให้ความสำเร็จรูปนั้นมีเหตุเเละปัจจัยในมิติใดบ้าง
  25 February 2015 - 27 March 2015 PASSED
  Where: The Art Centre Wangthapra
 • 15 February 2015 - 16 February 2015 PASSED
  Where: EPA Creative Center @ฺ BTS ราชเทวี
 • 13 February 2015 - 15 February 2015 PASSED
  Where: Nan Province
 • 12 February 2015 - 12 February 2015 PASSED
  Where: Auditorium, TCDC
 • 11 February 2015 - 13 February 2015 PASSED
  Where: Archaeology faculty, Silpakorn University
 • โครงการฝึกงานด้านนิตยสารสุดเข้มข้น ปีที่ 11 ของนิตยสาร a day เปิดรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และชั้นปี จำนวน 15 คน มาฝึกทำนิตยสารกับชาว a day ตลอด 3 เดือน รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
  5 February 2015 - 28 February 2015 PASSED
 • 30 January 2015 - 28 February 2015 PASSED
  Where: Songshan Cultural & Creative Park - Design & Creation
 • 26 January 2015 - 1 February 2015 PASSED
  Where: College of Music Mahidol University