Activity

 • กลับมาแจมกันอีกครั้ง! เพื่อเขย่าวงการบริการสาธารณะด้วย Service Design ที่ TCDC เพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น
  31 May 2016 - 2 June 2016 PASSED
  Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC
 • การแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ของนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับรุ่นที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 'ภูมิปัญญาพื้นบ้านในเอเชีย' ที่เริ่มจางหายไปจากวิถีชีวิตคนยุคใหม่ นำกลับมาเสนอผ่านงานออกแบบเครื่องประดับ ภายใต้นิทรรศการชื่อ "ลอส แอนด์ ฟาวด์"
  29 May 2016 - 31 May 2016 PASSED
  Where: เอ็มควอเทียร์
 • TCDC ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบบริการ” (Service Design) สำหรับ SMEs
  28 May 2016 - 29 May 2016 PASSED
  Where: ห้องออดิทรอเรียม TCDC
 • Let's dancing and co-create Charoen Krung! มาร่วมกันเป็นส่วนหนึงของการสร้างสรรค์และพัฒนาย่านเจริญกรุงด้วยกิจกรรมการเต้นสวิง ณ บริเวณท่าเรือหน้าอาคารอีสท์เอเชียติก (East Asiatic Company building) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยรัชการที่ ๕ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสถาปัตยกรรมริมน้ำที่ทรงคุณค่าสู่การเป็น Landmark ของย่าน และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมทดลองเพื่อการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมน้ำเพื่อให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้งานพื้นที่สาธารณะริมน้ำได้
  28 May 2016 - 28 May 2016 PASSED
  Where: ตึกเก่า The East Asiatic Company (Thailand Limited) ย่านบางรัก
 • ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ 
  27 May 2016 - 27 May 2016 PASSED
  Where: ห้องออดิทรอเรียม TCDC
 • Kudos ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีฝัน มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กับโครงการประกวดออกแบบก๊อกน้ำ Kudos Faucet Design Award 2016 ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือ ดีไซน์เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม
  27 May 2016 - 31 May 2016 PASSED
  Where: -
 • ร่วมฟังแนวคิดและวิธีการทำงานของ 14 นักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในกิจกรรม Debut Wall ครั้งที่ 8
  26 May 2016 - 26 May 2016 PASSED
  Where: Debut Wall, TCDC
 • ศูนย์สร้างสรรค์ และ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัด "นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4” (The 4th Bangkok Creative Exhibition) โดยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทงานสร้างสรรค์ โดยลักษณะของการนำเสนอนิทรรศการจึงจะมีความแตกต่างไปจากนิทรรศการทางศิลปะทั่วไป ที่มุ่งเสนอชิ้นผลงานเป็นหลัก ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ผู้เข้าชมจะได้เข้าใจกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมแสดงแต่ละท่าน ผ่านสื่อต่างๆ ที่นำเสนอประกอบผลงาน ซึ่งจะสามารถแสดงคุณค่า และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของกระบวนการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ชมงาน
  26 May 2016 - 30 June 2016 PASSED
  Where: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ขอเชิญผู้ประกอบการหัตถกรรม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล "
  24 May 2016 - 30 May 2016 PASSED
  Where: อาคารนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice2016: The Female Perspective ร่วมชม 4 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  21 May 2016 - 21 May 2016 PASSED
  Where: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร