Activity

 • กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานฟรีแลนซ์ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณรับงานโดยที่คุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องงานผลประโยชน์ของคุณแล้วหรือยัง? ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าฟรีแลนซ์นั้นเป็นอาชีพที่ไม่ขึ้นตรงต่อองค์กร หรือบริษัทใดๆ ฟรีแลนซ์ทุกคนจะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง หางานและรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งตกลงกันตามความพึงพอใจของทั่งสองฝ่าย แต่ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การโดนโกงไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานทำเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง สิทธิ์ในผลงานนั้นใครเป็นเจ้าของ การจ่ายภาษี และการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตัวฟรีแลนซ์เอง และผลงานต่างๆ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง
  28 January 2017 - 28 January 2017
  Where: TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา-สามย่าน
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ( TCDC Chiang Mai) ร่วมกับ สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์กรุงเทพฯ หรือ TAB นำนิทรรศการ TDC 62 Traveling Exhibition มาจัดแสดงในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากการจัดครั้งแรกในปีค.ศ. ๒๐๑๔ (TDC 60) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ชนะการประกวด จากทั้งหมด ๓๙๖ ผลงาน แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลงานการใช้ตัวอักษรหรือรูปทรงของตัวอักษรในงานออกแบบสื่อสาร และประเภทการออกแบบตัวอักษร การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานขององค์กรที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร และการออกแบบสื่อสาร จึงเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการออกแบบแขนงต่างๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ผ่านผลงานที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น วิธีการคิด เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุที่ใช้ รวมถึงแนวทางการออกแบบที่หลากหลาย และมีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด โดยผู้ชมนิทรรศการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาและการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจในการศึกษาและศาสตร์การออกแบบต่อไป
  24 January 2017 - 26 March 2017
  Where: TCDC Chiang Mai
 • ลงทะเบียนฟรี! https://goo.gl/nqrTCG บรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต” “การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต”
  22 January 2017 - 22 January 2017
  Where: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • Maker Faire เมกเกอร์แฟร์คืองานที่คนชอบคิด ชอบสร้าง ชอบประดิษฐ์ หรือชอบเอาของใช้มาดัดแปลง จะเอาของที่ตัวเองทำมาโชว์กัน งานนี้มีข้อดีตรงที่ คนที่เอาของมา เค้าไม่หวงวิชา อยากทำบ้าง อยากรู้อะไร ก็ถามเค้าได้หมดเปลือกเลย เจ้าของงาน (ที่เรียกว่าเมกเกอร์) เค้าชอบที่จะให้คนอื่นมาทำแบบเค้าบ้าง มีคนอื่นมาทำแล้วมันสนุกกว่าทำคนเดียวน่ะ
  21 January 2017 - 22 January 2017
  Where: ลานหน้า The Street รัชดา
 • งานตลาดนัดวินเทจสไตล์อเมริกันกลับมาอีกครั้ง จากผู้สร้างกระแส Flea Market ที่ระบาดไปทั่วเมือง “Made by Legacy” กลับมาอีกครั้ง กับงานครั้งที่ 8 โดยได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานมาเป็นลานกีฬา ดาดฟ้า ตึกฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 10 ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2560 เพื่อย้อนบรรยากาศตลาดนัดลอยฟ้า เหมือนเมื่อครั้งแรกสุดของ เมด บาย เลกาซี่ ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อปี 2012
  14 January 2017 - 15 January 2017 PASSED
  Where: ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 10 (MRT สถานีพระราม 9)
 • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาจะสอนเทคนิค วิธีการ เเละเสริมไอเดียใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภํณฑ์ให้เป็นที่สนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ หากเข้าอบรม 100% ของเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนีย์บัตรจากสถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
  12 January 2017 - 23 May 2017
 • ค้นหาแนวทางพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ และโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานสัมมนา “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์” TCDC จึงขอเชิญท่านมาร่วมรับฟังการสัมมนา “ก่อร่างเมืองสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ จากวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้วางนโยบายของประเทศ นักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ และกลุ่มธุรกิจที่จะมาชี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  11 January 2017 - 11 January 2017 PASSED
  Where: ที่โรงภาพยนต์ SFX เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
 • รับสมัครผลงานเข้าร่วม DEBUT by TCDCCONNECT - Call for entry ครั้งที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่ ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2560
  9 January 2017 - 29 January 2017
 • The Rambutan workshop: Graphic Design Meets the Society จัดขึ้นเพื่อนำเสนอบทบาทของการออกแบบกราฟิกในแง่การสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เพราะเชื่อว่านอกจากเพื่อความสวยงามหรือเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้ว การออกแบบกราฟิกยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับการออกแบบในสาขาอื่นๆ
  6 January 2017 - 29 January 2017
  Where: TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน
 • TCDC และ “ปั้นเมือง” ขอเชิญชวน นักสร้างสรรค์ นักออกแบบ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปนิก นักพัฒนาชุมชน นักท่องเที่ยวเชิงชุมชน ฯลฯ มาร่วมกัน “แฮคกาแจม ตลาดน้อย” ซึ่งเป็นชุมชนพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในงาน “HackaJAM ย่านจีนถิ่นบางกอก”
  29 December 2016 - 22 January 2017
  Where: อาคารหน้าศาลเจ้าโจ๋วซือกง เขต สัมพันธวงศ์