Jan 21

"CHANGE SMEs"เปลี่ยนแล้วรวย : ถามแล้วรวย

CHANGE-SMEs-ASK01.jpg

"CHANGE SMEs"เปลี่ยนแล้วรวย : ถามแล้วรวย

เวลา : 10.00 - 17.00
วันที่ : 21 - 24 มกราคม 2559  
สถานที่ : Thailand Creative & Design Center (TCDC), ชั้น 5 The emporium

มาเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ของคุณให้แกร่ง ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ใช้กลยุทธ์การออกแบบในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ กับโครงการ “CHANGE SMEs: เปลี่ยนแล้วรวย” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

99 เปอร์เซ็นต์ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศไทยคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศเป็นอย่างมาก แต่แม้ว่าจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ แต่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในหลายๆ ด้านที่รวมไปถึงการผลิตสินค้าให้น่าดึงดูดใจและเป็นที่ต้องการของตลาด หากกลุ่ม SMEs ไทยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่ถูกต้อง ก็มีโอกาสที่พวกเขาจะนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างครบวงจร ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของ SMEs ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงมุ่งหวังที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ มาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทยภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนแล้วรวย’ (CHANGE SMEs)  โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะติดอาวุธทางปัญญา แนะแนวทางแก้ไขปัญหาธุรกิจ รวมไปถึงแนะนำนักออกแบบที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วย

“CHANGE SMEs: เปลี่ยนแล้วรวย” 4 วันเต็มๆ กับกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

ถามแล้วรวย

SME_CONSULT_รวม.jpg

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่เจ้าของธุรกิจ SMEs  โดยจะให้เวลาปรึกษา 30 นาทีต่อหนึ่งธุรกิจ และมีการคัดกรองผู้ขอเข้ารับคำปรึกษาตามหัวข้อที่กำหนด 5 เรื่อง คือ 
• การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
• การออกแบบบริการ 
• การสร้างแบรนด์ 
• การหาแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ 
• การสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์ทางปัญญา
 

รายชื่อผู้ให้คำปรึกษา

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

SME_CONSULT_product.jpg

• พงศธร ละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FIF Design Studio 
• กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า  ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร อดีต “นักปั้นฝันให้แบรนด์ไทย” ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้ปลุกปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดร่วมสมัยได้กว่า 300 ราย 
• ศรันย์ อยู่คงดี นักออกแบบที่กวาดรางวัลมาแล้วทั้งในและนอกประเทศ โดยมีจุดเด่นคือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ    
• วริน ธนทวี อาจารย์วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผู้กวาดรางวัลมามากมายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ก่อตั้ง Cordesign สตูดิโอ ซึ่งร่วมงานกับทีมนักออกแบบและผู้ผลิตระดับมืออาชีพในต่างประเทศ 


2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

SME_CONSULT_packaging.jpg

• สมชนะ กังวารจิตต์ ครีเอทีพไดเร็คเตอร์ รางวัล Cannes ผู้ขับเคลื่อนวงการบรรจุภัณฑ์ไทย 
• นรินทร์ นพรัตน์วงศ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท FiF House หนึ่งในผู้ที่คร่ำหวอดในวงการออกแบบอัตลักษณ์และการพัฒนาแบรนด์มาอย่างยาวนาน 
• ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แบรนด์ใหญ่ๆ ไปจนถึงระดับ OTOP 
• ธันวา พงษ์วุฒิประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเอกลักษณ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์มามากว่า 20 ปี ปัจจุบันทำงานเป็น Design Director อยู่ที่บริษัท Fif house


3. การพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ 

SME_CONSULT_brand.jpg

• จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO คนสำคัญของ Baramizi (บารามีซี) ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ปรึกษาคนสำคัญ ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ   มากมาย 
• ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์และการวิจัยการออกแบบ  ทั้งยังเป็นผู้วางกลยุทธ์การออกแบบ ให้กับ AP  ร้าน Home Mart และ Bar B Q Plaza อีกด้วย


4. การพัฒนาการออกแบบบริการ 

SME_CONSULT_SD.jpg

• ธนัฏฐา โกสีหเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 


5. การออกแบบโมเดลธุรกิจ 

SME_CONSULT_biz.jpg

• นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ และการออกแบบธุรกิจ เจ้าของบริษัท Fire One One  ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย


6. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

SME_CONSULT_IP.jpg

• อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมและอุทิศให้แก่การออกแบบ พัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ 


7. การระดมทุนสาธารณะ

SME_CONSULT_funding.jpg 

• เอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ CEO บริษัท Dreamaker ผู้ให้บริการ การระดมทุนจากสาธารณชนออนไลน์ (Crowdfunding) ทั้งในรูปแบบของตอบแทน (Reward) และหุ้นส่วน (Equity) แห่งแรกของประเทศไทย

คลิ้กที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

apply_button.png  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 
เว็บไซต์ www.changesmes.tcdc.or.th
มาเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ของคุณให้แกร่ง กับโครงการ “ CHANGE SMEs: เปลี่ยนแล้วรวย” 4 วันเต็มๆ กับกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่เจ้าของธุรกิจ SMEs  โดยจะให้เวลาปรึกษา 30 นาทีต่อหนึ่งธุรกิจ และมีการคัดกรองผู้ขอเข้ารับคำปรึกษาตามหัวข้อที่กำหนด 5 เรื่อง
  • 21 - 24 January 2016
    10.00 - 17.00
  • Thailand Creative & Design Center (TCDC), ชั้น 5 The emporium

Share
/calendar/9511-CHANGE-SMEs??????????????-??????????