Dec 17

THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

Thai Aim edit.jpg

THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

เวลา: วันนี้ - 15 มกราคม 2559 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(Hong Kong  Trade Development Council หรือ HKTDC), BETrend บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค, และLivinismขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thai  Access  to  International  MarketsCompetition  (THAI  AIM) เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายใหม่และขนาดเล็กให้ได้มีเวทีและโอกาสในการเปิดตัวสินค้าสู่สายตากลุ่มผู้ซื้อจากทั่วโลกโดยตรง

ผู้เข้าแข่งขันโครงการ THAI AIM 2015 จะแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนทั้งหมด 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชําร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, และแพคเกจจิ้งสําหรับสินค้าประเภทของขวัญของชําร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มบริษัทเริ่มจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี (Start-up companies), กลุ่มธุรกิจบ่มเพาะ(Incubators), และกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers)ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชําร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, และแพคเกจจิ้งสําหรับสินค้าประเภทของขวัญของชําร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีการจดทะเบียนบริษัท

กลุ่มที่ 3 หมายถึง กลุ่มบริษัทเริ่มจัดตั้งใหม่ (Start-up companies), กลุ่มธุรกิจบ่มเพาะ (Incubators), และกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชําร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, และแพคเกจจิ้งสําหรับสินค้าประเภทของขวัญของชําร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ไม่มีการจดทะเบียนบริษัท

หมายเหตุ :สงวนสิทธิ์ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงกํารTHAI AIM 2014ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้


วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน
1.ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของขวัญหัตถกรรมและเครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถอัพโหลดวีดีโอผลงานซึ่งมีความยาวไม่เกิน15วินาทีหรือรูปภาพสินค้าจริงได้ง่ายๆ  โดยการอัพโหลดผลงานที่แฟนเพจ“Thai AIM”บนFacebookหรือ “thaiaim” บน Instagram หรือส่งผลงานมาที่อีเมล thaiaim2015@gmail.comเพื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นจากทีมงานก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในการโหวต
รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งให้กับทีมงานเพื่อการตรวจสอบ
-ชื่อผลิตภัณฑ์
-รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พร้อมการใช้งานสั้นๆ
-ชื่อบริษัท(สําหรับกลุ่มที่1และ 2)
-หมายเลขจดทะเบียนบริษัท (สําหรับกลุ่มที่1และ 2)
-ชื่อ-นํามสกุลจริง-
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์
-ใส่#thaiaim ในโพสต์ของตัวเองทั้งบนFacebookและInstagram

  2.ผลงานวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะถูกแชร์ไปยังแฟนเพจwww.facebook.com/thaiaim2015(Thai AIM) ซึ่งเปิดให้ชาวไทยทั่วประเทศร่วมโหวตผลงานที่ตนเองชื่นชอบโดยกํารกด“Like” และผู้เข้าประกวดสามารถแชร์วีดีโอที่ปรากฎบนแฟนเพจให้กับคนอื่นๆเพื่อโหวตผลงานของตนได้ระหว่างวันที่ 12พฤศจิกายน –31 ธันวาคม 2558

  3.ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1และ2ที่ได้รับคะแนน“Like” มากที่สุด30รายและผู้เข้าแข่งขันจากกลุ่มที่ 3ที่ได้รับคะแนน “Like”มากที่สุด 15รายจะได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไปโดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเดือนมกราคม2559เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 12รายจากกลุ่มที่ 1และ 2 รวมถึงผู้ชนะ3รายจากกลุ่มที่ 3ซึ่งหลักเกณฑ์ในกํารตัดสินจะพิจารณาจากการออกแบบความเป็นไปได้ในการทําตลาดการใช้งานรวมถึงคะแนนความนิยมจากการโหวตรวมทั้งสิ้น15 รายผู้ประกอบการที่ได้รับคะแนน “Like”มากที่สุด 30รายจําเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางOnline ของ TCDC CONNECTเพื่อได้รับการโปรโมตผลงานฟรีผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  4.ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 15รายจะได้รับการอบรมในเรื่องของ branding และ  การตลาดออนไลน์ โดย Livinism บริษัทที่ปรึกษาทางด้าน branding และองค์กํารสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC)

5.ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 12 รายจากกลุ่มที่ 1 และ 2 จะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  ในการจัดแสดงผลงานใน Small  Order  Zone บน www.hktdc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าที่ได้รับรางวัลระดับโลกรวมถึงแสดงผลงานในงาน HKTDC Hong Kong HousewaresFair2016และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair2016ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกรายเพียงส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกงทีมงานของ HKTDC จะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าภายในงานโดยผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เข้าชมงานสามารถสแกน QR  code ที่ Small  Order  Zone เพื่อติดต่อกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้โดยตรงรวมถึงรางวัลจัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  6.ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการติดต่อภายในงานมากที่สุด 6อันดับแรกจะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะและจะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC รวมถึงได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฮ่องกงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกเพื่อเข้าชมงาน Inno Design Tech Expoซึ่งเป็นงานจัดแสดงงานดีไซน์ระดับโลก

  7.ผู้ชนะจากกลุ่ม3รายจากกลุ่มที่ 3 จะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการจัดแสดงผลงานในงาน HKTDC  World  SME  Expo  2016 ณ คูหาของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) งานแสดงผลงาน SME ระดับโลกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสามารถส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกงทีมงานของ HKTDC จะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าภายในงาน

  8.ผู้ชนะจากกลุ่มที่ 3จะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่รายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว.และ HKTDC รวมถึงได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฮ่องกงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกเพื่อเข้าชมงาน Inno Design Tech Expo2016ซึ่งเป็นงานจัดแสดงงานดีไซน์ระดับโลก


รางวัลสาหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

- รางวัลจัดแสดงสินค้าฟรี 12 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อจัดแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัลใน Small Order Zone ที่งาน HKTDC Houseware Fair 2016 และ HKTDC Gifts & Premium Fair 2016 ณ ประเทศฮ่องกง
- จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โซน BETrend ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
- จัดแสดงผลงาน ณ DEBUT WALL ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559
- ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในงาน DEBUT TALK ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
- ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com
- ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

- รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศฮ่องกง 6 รางวัลโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สำหรับผู้ชนะที่ได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด 6 อับดับแรก เพื่อเข้าชมงาน Inno Design Tech Expo 2016 ในเดือนธันวาคม

  หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์รางวัล 1 บริษัทต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

  - รางวัลตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้ชนะเป็นราคารวมเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ผู้ชนะรางวัลต้องรับผิดชอบค่าภาษีและค่าเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง และการเดินทางจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสายการบิน

รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 3

- รางวัลจัดแสดงสินค้าฟรี 3 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อจัดแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัลในคูหาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ที่งาน HKTDC World SME Expo 2016 และ HKTDC Gifts & Premium Fair 2015 ณ ประเทศฮ่องกง
- จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โซน BETrend ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
- จัดแสดงผลงาน ณ DEBUT WALL ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559
- ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในงาน DEBUT TALK ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
- ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com
- ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

  หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์รางวัลผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันอ่านได้ที่นี่
https://www.dropbox.com/sh/xxvh0kdyocljw25/AABb-QHD1E0xLEkgHJkF5KY1a?dl=0

Previous Event

Next Event

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(Hong Kong  Trade Development Council หรือ HKTDC), BETrend บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค, และLivinismขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thai  Access  to  International  MarketsCompetition  (THAI  AIM) เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายใหม่และขนาดเล็กให้ได้มีเวทีและโอกาสในการเปิดตัวสินค้าสู่สายตากลุ่มผู้ซื้อจากทั่วโลกโดยตรง
  • Today - 15 January 2016*ขยายเวลาปิดรับสมัคร
    -
  • -
Share
Related Activity
/calendar/9327-THAI-AIM-Thai-Access-to-International-Markets-Competition