Dec 09

Creative Gang Up : FOOD - “Chapter 1: Slow Food Youth Network”

8d34e1f821e25ee8cbdb2370c649f46d.jpg

Creative Gang Up : FOOD - “Chapter 1: Slow Food Youth Network”

เวลา:  9 ธันวาคม 2558 | 10.30 – 18.00
สถานที่: ออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่ / โครงการบ้านข้างวัด (งานสวัสดี คราฟท์)


เพราะเรื่องกินไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ยังประกอบไปด้วยบริบทอื่น ๆ ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศิลปะ เกษตรกรรม ไปจนถึงรูปแบบธุรกิจ เมื่อผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่อาหารที่รสชาติดี แต่ยังรวมถึงที่มาของวัตถุดิบ หน้าตาของอาหาร หรือบรรยากาศของสถานที่ นั่นจึงเป็นโอกาสใหม่ที่ท้ายทายสำหรับผู้คนในแวดวงคาวหวาน 

TCDC เชียงใหม่ ชวนผู้สนใจในด้านอาหาร การออกแบบ และธุรกิจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งคอมมูนิตี้ สร้างคอนเน็กชั่นใหม่ๆ และสร้างสรรค์งานร่วมกัน ผ่านเวิร์กช็อปและงานเสวนาปลายปีพ.ศ. 2558 และตลอดปี พ.ศ. 2559 

และในครั้งแรกนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ความสนใจใน “อาหาร” ที่ “ดี สะอาด และยุติธรรม” ซึ่งหมายถึง 
• “ดี คือ มีคุณภาพ รสชาติดี ดีต่อสุขภาพ” 
• “สะอาด คือ ผลิตด้วยขั้นตอนที่สะอาด ไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
• “ยุติธรรม คือ ยุติธรรม เป็นธรรม ทั้งขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิตจนถึงการบริโภค” 

วิทยากร 
1. คุณกาย ไลย มิตรวิจารณ์ นักมนุษยวิทยาด้านอาหาร และผู้ก่อตั้ง FACT Collective 
2. คุณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟ Akha Ama 
3. คุณภาณุภน บุลสุวรรณ เชฟและผู้ก่อตั้ง Blackitch Artisan Kitchen 

แขกรับเชิญ 
1. คุณธัญญพร จารุกิตติคุณ KM Specialist และผู้ร่วมก่อตั้ง FACT Collective 
2. Jang Sinae Slow Food Youth Network Korea (SFYN KOREA) 
3. Megumi Watanabe Slow Food Youth Network Tokyo (SFYN TOKYO) 
4. Seyoung Park Slow Food Youth Network Korea (SFYN KOREA) 

กำหนดการ 

กิจกรรมที่ 1 
THINKING DESIGN WORKSHOP: HACKING THE FUTURE OF FOOD by FACT Collective 

กิจกรรมการเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาอนาคตของ “อาหาร” โดยผ่านกระบวนการคิดการออกแบบ (Design Thinking) 
โดย 
- กาย ไลย มิตรวิจารณ์ FACT Collective / SFYN THAILAND 
- ธัญญพร จารุกิตติคุณ FACT Collective 

เวลา 10.30 – 15.00 
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่ 

รับสมัครจำนวน 15 ที่นั่ง 

ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ info@factcollective.com 
• ชื่อและนามสกุล 
• เบอร์โทรศัพท์และอีเมล 
• ระดับการศึกษาและสายวิชา 
• อาชีพ 
• สิ่งที่สนใจ 
• คุณคิดว่า Slow Food คืออะไร? 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 
CREATIVE GANG UP FOOD: “SLOW FOOD YOUTH NETWORK” 

เสวนาเพื่อทำความรู้จักกับ Slow Food การให้ความสำคัญของ “อาหาร” ซึ่งจะต้อง “ดี สะอาด และยุติธรรม” พร้อมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน อาหารท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญจากไทย เกาหลี และญี่ปุ่น 
โดย 
- กาย ไลย มิตรวิจารณ์ FACT Collective / SFYN THAILAND 
- ลี อายุ จือปา Akha Ama Coffee / SFYN THAILAND 
- Jang Sinae Slow Food Youth Network KOREA 
- Megumi Watanabe Slow Food Youth Network JAPAN 

การนำเสนอไอเดีย พร้อมการปรุงอาหารของเชฟ แบล็ค (ภาณุภน บุลสุวรรณ) ร่วมกับเชฟ Seyoung Park เพื่อสร้างสรรค์หลากหลายเมนู จากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่าง “งาขี้ม้อน” พร้อมชิมอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ Slow Food หลากหลายเมนู 
โดย 
- ภาณุภน บุลสุวรรณ Blackitch Artisan Kitchen / SFYN THAILAND 
- Seyoung Park Slow Food Youth Network KOREA 

เวลา 16.00 – 18.00 
สถานที่ โครงการบ้านข้างวัด (งานสวัสดีคราฟท์) 

รับสมัครจำนวน 60 ที่นั่ง 

 

กิจกรรมที่ 3 
CHEF ALLIANCE by CHEF BLACK & CHEF SEYOUNG PARK 

Exclusive Seats จำนวน 20 ที่นั่ง เพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ซึ่งออกแบบและตีความโดยเชฟแบล็ค และเชฟ Seyoung Park 
เวลา 17.30 – 18.00 
สถานที่ โครงการบ้านข้างวัด (งานสวัสดีคราฟท์) 

จำหน่ายบัตรราคา 500 บาท 
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 084-323-1952 หรือที่อีเมล blackhatena2010@gmail.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 052 080 500 ต่อ 1 


Previous Event

Next Event

Organize by
Thailand Creative and Design Center
เพราะเริ่องกินไม่ใช่เรื่องเล็ก ร่วมเรียนรู้แง่มุมของอาหารที่ “ดี สะอาด และยุติธรรม” กับผู้เชี่ยวชาญชาวไทย เกาหลี และญี่ปุ่น และสร้างเครือข่ายของคนรักอาหารกับ TCDC เชียงใหม่
  • 9 December 2015
    10.30 – 18.00
  • Auditorium, TCDC Chiang Mai
Share
/calendar/9225-Creative-Gang-Up-FOOD-Chapter-1-Slow-Food-Youth-Network