Oct 30

Chiang Mai Sustainability Jam 2015

CNX_SUSTAIN_JAM_poster.jpg

Chiang Mai Sustainability Jam 2015

เวลา: 30 ตุลาคม 2558 | 14.00 - 18.00 น. 
         31 ตุลาคม 2558 และ 1 พฤศจิกายน 2558  | 10.30 - 17.00 น. 
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่

กลับมาแจมกันอีกครั้ง! กับ 48 ชั่วโมงที่จะสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้เกิดขึ้น ด้วย“Service Design” สมัครได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม นี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่นั่ง 


ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีอาชีพอะไร ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นความยั่งยืน (sustainability – people planet and prosperity)  หรือสนใจเรื่องราวของการออกแบบบริการ (Service Design) TCDC ขอเชิญคุณมาร่วม Chiang Mai Sustainability Jam 2015

Chiang Mai Sustainability Jam 2015 คืออะไร?


TCDC เชียงใหม่ จัดงาน  Chiang Mai Sustainability Jam 2015 ขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Global Sustainability Jam 2015 ซึ่งเป็นงาน “แจมความคิด” ที่จัดขึ้นพร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละเมืองทั่วโลก งานกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นที่การประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติด้าน Service Design เข้ากับเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) โดยผู้เข้าร่วมจะแบ่งออกเป็นทีมเล็กๆ  และทำงานภายใต้หัวข้อ (Theme) เดียวกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อ “สร้างสรรค์หรือปรับปรุงต้นแบบ- ผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ (product/ service/ system innovation or improvement)” อันจะช่วยส่งเสริมหรือสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้เกิดขึ้นแก่ ประชาชน โลก และระบบเศรษฐกิจ (people planet and prosperity) โดยใช้ “Service Design”  จากนั้นก็จะอัพโหลดและนำเสนอผลงานต้นแบบ (prototypes) อันเป็นการสิ้นสุดกิจกรรม

คุณพร้อมที่จะมา “แจม” กับเรา? 

พร้อมแน่แค่คุณ... 
- รักการทำงานเป็นทีม 
- สื่อสารภาษาไทยได้ (เพราะเราจะแจมกันเป็นภาษาไทย) 
- พร้อมรู้จักคนใหม่ๆ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
- มีพลังสูงและพร้อมจะสร้างสรรค์ 
- อายุ 20 ปีขึ้นไป 
- มาร่วมแจมได้ในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2558 เต็มเวลาที่กำหนด (ดูรายละเอียดวันเวลาเข้าร่วมด้านล่าง) 

30 ตุลาคม 2558   
14:00 – 17:00 น. หลักสูตรเร่งรัดพื้นฐาน Sustainability และ service design *  
17:00-18:00 รู้จัก”แจม” : แจมคืออะไร และเราจะแจมในหัวข้อ (theme) อะไรกัน?

*หมายเหตุ ช่วง หลักสูตรเร่งรัดพื้นฐานจะเป็นหลักสูตรรวบรัด 3 ชม. เรียนรู้ Sustainability และ Service Design เบื้องต้น เพื่อนำความรู้และเครื่องมือการออกแบบริการไปใช้ในวันแจม เนื่องจากวันแจมจะไม่มีการสอน แต่จะให้ทุกคนนำความรู้ความสามารถของตนมาปล่อยของกัน

31 ตุลาคม 2558   
10:30 - 17:00  ลงมือ”แจม” โดยการใช้เครื่องมือ Service Design 

1 พฤศจิกายน 2558   
10:30 - 17:00  ผู้เข้าร่วม (แจมเมอร์) สร้างและนำเสนอผลงานแนวคิดต้นแบบ (Prototypes)

สนใจเข้าร่วม Chiang Mai Sustainability Jam 2015 


 
รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : GlobalSustainabilityJam
ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ทาง Facebook : Chiang Mai Sustainability Jam  และเว็บไซต์ tcdc.or.th 

Previous Event

Next Event

Organize by
Thailand Creative and Design Center
กลับมาแจมกันอีกครั้ง! กับ 48 ชั่วโมงที่จะสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้เกิดขึ้น ด้วย“Service Design” สมัครได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม นี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่นั่ง
  • 30 31 October - 1 November 2015
    14.00 - 18.00, 10.30 - 17.00
  • Auditorium, TCDC Chiang Mai

Share
Related Activity
/calendar/8875-Chiang-Mai-Sustainability-Jam-2015