Jul 19

Asia Student Package Design Competition (ASPAC)

Asia Student Package Design Competition TCDC.jpg

การบรรยายและเวิร์กช็อป “Asia Student Package Design Competition (ASPAC)”
เวลา  19 - 20 กรกฎาคม 2557 | 11.00 – 20.45
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

TCDC และเจแปนฟาวน์เดชั่นเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าร่วมฟังบรรยาย โดย Takaki Mori ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Design จากประเทศญี่ปุ่น ที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาด้านออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเข้มข้น พร้อมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวด ในโครงการ “Asian Student Package Design Competition (ASPAC)” ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

งานบรรยาย “Japan Trend Now” สำหรับบุคคลทั่วไป 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 / 18.30 - 20.45 
ห้องออดิทอเรียม TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บรรยายญี่ปุ่น แปลไทย 

การบรรยายเกี่ยวกับทิศทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยวิทยากร Takaki Mori ไดเร็กเตอร์ Japan Package Design Association (JPDA) และประธานกรรมการบริษัท Design Force Co., Ltd. 

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแพลตินัม สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 105 7499 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) 

b-reservation.jpg
 
เวิร์กช็อป “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามคอนเซ็ปต์” สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 
19 หรือ 20 กรกฎาคม 2557 / 11.00-18.00 น. / ห้องออดิทอเรียม TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บรรยายญี่ปุ่น แปลไทย 

แนะนำตัวอย่างสินค้าที่ออกแบบในคอนเซ็ปต์การประกวดคือ “Pioneer” และบรรยายถึงความสำคัญของคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มเพื่อศึกษาคอนเซ็ปต์สำคัญของ “Toppo” หนึ่งในสินค้าของ LOTTE เพื่อทดลองออกแบบคอนเซ็ปต์และบรรจุภัณฑ์ “Toppo” ขึ้นใหม่ ดำเนินกิจกรรมโดย Takaki Mori พร้อมผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นช่วยดำเนินงานระหว่างแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อป 

หมายเหตุ 
1. เนื้อหาของเวิร์กช็อปทั้งสองครั้งเหมือนกัน ขอให้เลือกสมัครเข้าร่วมครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงวันเดียว 
2. มีพักรับประทานอาหารกลางวันและพักระหว่างกิจกรรม รวม 2 ครั้ง 
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าสังเกตการณ์เวิร์กช็อป (แต่ไม่สามารถร่วมปฏิบัติกิจกรรม) กรุณาติดต่อ 02 664 8448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) 

วันที่ 1 : วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 

 b-reservation.jpg

วันที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 

 b-reservation.jpg

เกี่ยวกับวิทยากร 
Takaki Mori ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ของ Japan Package Design Association และประธานกรรมการบริษัท DESIGN FORCE CO.,LTD เกิดที่จังหวัดโอซากาเมื่อปีพ.ศ. 2512 จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์จาก Ritsumeikan University เริ่มทำงานที่บริษัท ASK PLANNING CENTER ในตำแหน่งเลขานุการประธานบริษัท ในปีพ.ศ. 2538 ลาออกจากบริษัทเนื่องจากเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยฟื้นฟูหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว Great Hanshin-Awaji Earthquake ในปีเดียวกันได้เข้าทำงานที่ Gakusei Engokai Co.,Ltd. ในด้านประชาสัมพันธ์และทิศทางการออกแบบ ต่อมา ปีพ.ศ.2545 ได้ก่อตั้งบริษัท DESIGN FORCE CO., LTD และตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงเคยได้รับรางวัลกรังปรีส์จากงาน GOURMAND World Cookbook Awards 2010 

tcdcconnect packaging design.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เนื้อหากิจกรรม โทร. 02 664 7667 ต่อ 137  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.30 (ปิดเสาร์-อาทิตย์)
การสำรองที่นั่ง โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) 
Organize by
เรียนรู้และทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญ Product Design จากญี่ปุ่น 
  • 19 - 20 July 2014
    11.00 – 20.45
  • Auditorium, TCDC
Share
/calendar/6242-Asia-Student-Package-Design-Competition-ASPAC