โครงการศิลปะ “ไม่เป็นสับปะรด”- Not Even Pineapples

  • March 19, 2009 
  • by : Anunta Intraaksorn
  • Date:
  • Time:
  • Location:

  resize_picphp.jpgโครงการศิลปะ ไม่เป็นสับปะรด โดย Thasnai Sethaseree ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของการแสดงงาน ผู้ชมสามารถเข้ามาชมขั้นตอนการทำงาน ช่วยศิลปินสร้างงาน รวมถึงเสนอไอเดียต่าง ๆ ในทุกวันของการพบปะสังสรรค์ด้วย หลังจากระยะเวลาการจัดนิทรรศการที่แกลเลอรี่เวอร์สิ้นสุดลง ชิ้นงานทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับสาธารณชนรวมถึงจัดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รวมถึงวงการทางการเมืองด้วยเช่นกัน
  เวลา 8 มี.ค. - 8 เม.ย. 2552 | 13:00 - 18:00 น.(เว้นวันจันทร์)

  สถานที่ Gallery VER ถ.เจริญนคร
  สอบถามรายละเอียดโทร. 02 861 0933
  รายละเอียดเพิ่มเติม

  Next Event

 • Share Social Network

  Loading...

  Related