คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Motion Graphic

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects เพื่อสร้างสรรค์งาน Motion Graphic ให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การทำงานจริง ได้อย่างเป็นระบบ

 

สอนโดย - กิตติคุณ กิตติโสวรรณ

กิตติคุณ กิตติโสวรรณ  ผู้กำกับ, นักออกแบบ Motion graphic เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง One of Us Studio เริ่มทำงานในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหวในสื่อต่างๆ ตั้งแต่ปี 2009 – ปัจจุบัน 

รางวัล Miami Fashion Film Festival สาขา Best Visual Effects 2014 

Portfolio and Showreel Showreel 
https://vimeo.com/83385088 
https://www.behance.net/kittikhun 
https://www.behance.net/oneofus_bkkPosted on 2015-11-11 17:15:01

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy


beartheschool.comAbout Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Motion Graphic

Share