คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Cinema 4D

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Cinema 4D เบื้องต้น เพื่อต่อยอดสู้การสร้างสรรค์งาน 3D Motion Graphic  ให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การทำงานจริง ได้อย่างเป็นระบบ

สอนโดย - อธิป พฤกษ์ไพศาล

Motion Graphic Design ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี 
Portfolio and Showreel https://www.behance.net/pingingz


Posted on 2015-11-11 16:56:04

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy


beartheschool.comAbout Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Cinema 4D

Share