คอร์สเรียนระยะสั้น Advanced Retouching

เรียนรู้วิธีการ Retouching ภาพที่มีความซับซ้อนซึ่งเกิดจากการนำภาพมากกว่า1 ภาพมาประกอบกันให้มีความสมจริงและสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ

สอนโดย - วีรยุทธิ์ คุณวิทยไพศาล

ปริญาตรี คณะ communication arts จาก Assumption University และ ปริญญาโท ทางด้าน Graphic Design จาก London College of Communication หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มอนทาจ สตูดิโอ และอาจารย์ พิเศษ ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง อาตไดเร็คเตอร์ ให้กับบริษัท SC Matchbox และรับผิดชอบงานสร้างสรรค์โฆษณา ให้กับ สินค้าในเครือ AIS หลังจากนั้นได้ย้ายมาร่วมงานกับโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์


Posted on 2015-11-11 16:19:54

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy

About Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Advanced Retouching

Share
Related Portfolios