คอร์สระยะสั้น Art Direction & Graphic Design

เรียนรู้กระบวนการทำงาน, กระบวนการออกแบบ, กระบวนการคิดและสร้างสรรค์งาน Graphic ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับ Brand แบบมืออาชีพ

สอนโดย - สุพิชาน โรจน์วณิชย์ 

Graphic Designer ตัวเจ็บของวงการ ผู้ออกแบบ Typeface และปกอัลบั้มผู้สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับศิลปินแนวหน้าของประเทศ 


 


 

  


 

Posted on 2015-11-11 15:44:37

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy


beartheschool.comAbout Portfolio

คอร์สระยะสั้น Art Direction & Graphic Design

Share
Related Portfolios