คอร์สเรียนระยะสั้น Creative Motion Graphic

เรียนรู้วิธีการออกแบบและเล่าเรื่องผ่านงาน Motion Graphic ที่ใช้สำหรับงานสื่อ และ Media ในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์

 

สอนโดย - กิตติคุณ กิตติโสวรรณ

ผู้กำกับ, นักออกแบบ Motion graphic เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง One of Us Studio เริ่มทำงานในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหวในสื่อต่างๆ ตั้งแต่ปี 2009 – ปัจจุบัน รางวัล Miami Fashion Film Festival สาขา Best Visual Effects 2014
https://www.behance.net/kittikhun


Posted on 2015-11-11 15:03:29

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy


beartheschool.comAbout Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Creative Motion Graphic

Share