คอร์สเรียนระยะสั้น Projection Mapping

เรียนรู้วิธีการสร้างและการนำเทคนิค Projection Mapping ไปใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

สอนโดย - เรืองฤทธิ์ สันติสุข

Director Duck Unit, Lighting Designer ผู้ออกแบบเทคนิคแสงสีแนวใหม่ในงานคอนเสิร์ตและงาน Event ระดับประเทศ


Posted on 2015-11-11 14:53:10

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy


beartheschool.comAbout Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Projection Mapping

Share
Related Portfolios