ร้านสถานีปันกัน | Pankan Pop Up Store

by Lamp Design Studio

for ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน


กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ผสานบริการ เพื่อหาวิธีการเพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ให้รู้จักร้านปันกันมากขึ้น ในรูปแบบ Pop Up Store ที่สามารถติดตั้งได้ในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า Event ไปจนถึงตลาด

 


 

ปันกัน คือกิจการเพื่อสังคม ที่รับปันสินค้ามือสองจากนักปันใจดีทั่วประเทศ นำมาขายในร้านปันกันเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปให้น้องๆ ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มีทุนการศึกษาในเทอมต่อไป


ภาพบรรยากาศวันจริงภาพมโนทัศน์

 

 

กระบวนการ Sustainable Product Service System: SPSS

 

ส่วน Component: ร้านสถานีปันกัน

 

รายละเอียดของร้านสถานีปันกัน

 

Description

Name: ร้านสถานีปันกัน

Type: Product Service System & Pop Up Store Design

Project: การเพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ให้รู้จักร้านปันกันมากขึ้นในรูปแบบ Pop Up Store

Subject: Industrial Design 4

Year: 2014

 

 

ทีมงาน Lamp Design Studio

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL

Posted on 2015-07-13 21:09:02

Comments


Published By
Nicha Atom
Designer & Creative


About Portfolio

การเพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ให้รู้จักร้านปันกันมากขึ้นในรูปแบบ Pop Up Store

Share
Related Portfolios