พูดคุยเรื่องการออกแบบตัวอักษรกับภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา

ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา (แบงค์) คือนักออกแบบตัวอักษรแห่งคัดสรร ดีมาก (Cadson Demak®) ที่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา เขาก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในสัมมนาอักขรศิลป์นานาชาติฯ ครั้งที่ 5 ท่ามกลางผู้บรรยายที่เป็นนักออกแบบตัวอักษรมืออาชีพจากทั้งไทยและต่างประเทศ ในบางมุมมอง เขาเป็นนักออกแบบตัวอักษรรุ่นใหม่ที่น่าจับตา เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และในบางมุมมอง เขาเป็นนักคิด นักวิเคราะห์บริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรได้อย่างชาญฉลาด ถ่ายทอดกระบวนการเขียนเป็นลำดับได้อย่างน่าสนใจ

Cadson-deemak01.jpg

ในวันนี้ที่อุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรในประเทศไทยนั้นกำลังมีพลวัตที่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ หลายธุรกิจเลือกใช้ตัวอักษรเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างภาพจำให้กับธุรกิจ เรามีโอกาสนั่งคุยกับภาณุวัฒน์ที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สำหรับนักออกแบบหน้าใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบตัวอักษร 

Cadson-deemak02.jpg

“ถ้าเราเปรียบเทียบกัน นักออกแบบตัวอักษรเป็นคนทำอิฐ ส่วนนักออกแบบกราฟิกคือคนทำบ้าน นำเอาอิฐแต่ละก้อนไปประกอบเป็นหลัง" ภาณุวัฒน์ตอบเมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างนักออกแบบกราฟิกและนักออกแบบตัวอักษร

ไม่ว่าจะเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ ป้ายบอกทาง หน้าจอโฆษณาตามสี่แยก ทุกๆ “การสื่อสาร” นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ใช้ตัวอักษร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบอกข้อมูลและสื่อสารกับผู้รับได้ดีที่สุด และในปัจจุบัน ตัวอักษรมีบทบาทที่ไปไกลเท่ากับเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูล (Data) มีขอบเขตที่ไปไกลกว่าความเป็นภาษา แต่คือการป้อนข้อมูล (input data) เป็นวัตถุดิบสำหรับการจัดเก็บทางความรู้หรือประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

สำหรับภาณุวัฒน์ เขาเริ่มต้นจากการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่คัดสรร ดีมาก ก่อนจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นนักออกแบบตัวอักษร เพราะมองเห็นถึงความต้องการของตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้น “จากที่เป็นนักออกแบบกราฟิกได้มีโอกาสได้ใช้ฟอนต์เป็นประจำ และที่คัดสรร ดีมากก็มีฟอนต์ให้เลือกเยอะ เราใช้เวลาในการเลือกแบบตัวอักษรในแคตตาล็อคค่อนข้างนาน เห็นว่าความสนใจของตัวเองเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกอยู่ในฐานะผู้เลือกใช้ สู่การมาเป็นผู้สร้างแทน”

Cadson-deemak04.jpg

สำหรับภาพรวมในอุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรไทย ภาณุวัฒน์กล่าวว่า จำเป็นต้องให้เครดิตกับนักออกแบบมืออาชีพทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ช่วยสร้างอุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรให้กลุ่มคนทั่วไปได้เห็นความสำคัญมากขึ้น จำนวนนักออกแบบตัวอักษรในเชิงปริมาณอาจไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่คุณภาพนั้นชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากองค์ประกอบหลากหลายประการที่ช่วยขับเคลื่อนวงการให้ไปสู่ทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของ Typographic Association of Bangkok หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสัมมนาหรือเวิร์กช้อปที่เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ทำให้คนทั่วไปเริ่มมองเห็นมิติต่างๆ ของการออกแบบตัวอักษรชัดเจนมากขึ้น เป็นศูนย์กลางสำหรับคนที่สนใจ ให้ได้มีโอกาสติดตามข่าวหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลมาพัฒนาทักษะของตัวเอง

Cadson-deemak05.jpg

การเป็น “นักออกแบบตัวอักษร” ได้อย่างที่ภาณุวัฒน์กำลังเป็น เขากล่าวว่ากระบวนการนั้นไม่ต่างกับการทำงานด้านอื่นๆ นั่นคือ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน นำมาผสมเข้ากับความสนใจที่ตัวเองมีอยู่ จะทำให้เกิดกระบวนการที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ สำหรับภาณุวัฒน์สิ่งสำคัญอีกประการคือ “ระบบ” ที่ต้องพร้อมกับวิธีคิด เพราะการคิดอย่างเป็นระบบนี่เองที่จะทำให้นักออกแบบสามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และถ้าหากระหว่างทางอาจเกิดอุปสรรค นักออกแบบสามารถย้อนกลับมาที่ระบบเพื่อกำหนดการตัดสินใจใหม่ได้อีกครั้ง นอกจากนั้นเป็นปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ควรทำและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นการหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต หมั่นเข้าร่วมสัมมนาหรือเวิร์กช้อป สะสมเกร็ดความรู้ และฝึกฝนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

Cadson-deemak06.jpg

“ถ้าเราเปรียบเทียบกัน นักออกแบบตัวอักษรเป็นคนทำอิฐ ส่วนนักออกแบบกราฟิกคือคนทำบ้าน นำเอาอิฐแต่ละก้อนไปประกอบเป็นหลัง"


แหล่งข้อมูลแนะนำ

anuthin.org ห้องสมุดออนไลน์ รวบรวมงานเขียน และ บันทึกเกี่ยวกับงานออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Design) และ อักขรศิลป์ (Typographic Design)
dbfont.biz เว็บไซต์รวบรวมบทความเพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องฟอนต์และการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เขียนโดย ปริญญา โรจน์อารยานนท์ 
typographica.org เว็บไซต์รวบรวมบทความชวนคิด มีรีวิวงานออกแบบตัวอักษรที่สะท้อนให้เห็นวิธีการคิดของนักออกแบบแต่ละคน
Posted on 17 December 2015

Written By
Designer & Creative
Share

Comments