วัสดุทนไฟจากกากอลูมิเนียม Refractory Materials from Aluminium Waste

Posted on 2015-12-21 15:41:04

Comments


Published By
Dr.Anucha Wannagon
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

Share
Related Portfolios