ถุงยืดอายุผักผลไม้ Packaging Bags for Extending Shelf Life of Vegetables and Fruits
Posted on 2015-12-21 11:43:58

Comments


Published By


About Portfolio

บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงหรือซองที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ

Share
Related Portfolios