Zlapdash studio
Designer & Creative
  • Bangkok, Thailand
  • +66804416544,+66939794442,+6621086438
  • zlapdash.com
  • 115   35,862
About Me
ซแลพแดช สตูดิโอ เป็นสตูดิโอเพื่อสร้างงานออกแบบกราฟิก สื่อ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ดิจิตอล มีเดีย และโปรดัคชัน ทุกด้านที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เราเชื่อในการใช้ความคิด กระบวนการคิดค้น วิจัยและพัฒนาการออกแบบ เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นของเราเป็นมากกว่าภาพที่ตาเห็น เรามีความหลากหลายในด้านความรู้นอกเหนือจากการออกแบบและเราเชื่อว่าความรู้ในด้านต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการสรรค์สร้างงานออกแบบในสไตล์ของเรา พวกเราใส่ใจทำทุกขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในงานออกแบบของทุกคนที่ไว้วางใจเรา ด้วยคำว่า "ซแลพแดช" ที่มีรากฐานมาจากความรวดเร็ว และเราบัญญัติคำว่าความละเอียดในการทำงานเข้าไปด้วย อยากรู้จักเรา พบกับผลงานของเราเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา http://zlapdash.com

Education
  • Srinakharinwirot University
  • Thailand
  • Fine-Art
  • Master's degree(ปริญญาโท)|2

Work Experience
  • Zlapdash Studio
  • Thailand Bangkok

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น