Nutthita Ketkaroonkul
Designer & Creative
Creative Fields
Packaging
About Me
REDbags ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายถุงผ้า ถุงใส่สินค้า ถุงใส่ของขวัญ ถุงใส่ของชำร่วย ถุงผ้าใส่ของพรีเมี่ยม และถุงผ้าเทศกาลต่างๆ ทั้งขายส่งและปลีก

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น